GM

GM

วันนี้ คุณนิกกี้ อัศวทร คิวปิดสาวจาก "มีทแอนด์ลันช์" (MeetNLunch)ธุรกิจให้บริการด้านคำปรึกษาและแนะนำหนุ่มสาวให้รู้จักกัน เล่าให้ฟังว่า คนสมัยนี้คุ้นเคยกับสถานการณ์ Lucky in Game, Unlucky in Love หลายคนเก่งเหลือเกินในหน้าที่การงาน แต่พอมาเรื่องของความรักกลับไม่ใช่เรื่องง่าย