Chris Delivery

Chris Delivery

Chris Delivery Episode 110 - พอล ภัทรพล พาเดทรับวันแห่งความรัก และพูดถึงหนังสือเล่มแรกของสำนักพิมพ์ สุดฤทธิ์สุดเดท