ทำไมบางท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับจากที่ปรึกษา? เกณฑ์มาตรฐาน ของผู้มีความประสงค์ใช้บริการจัดหาคู่ MeetNLunch

In Blog

ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในบริการจัดหาคู่ของทาง MeetNLunch เสมอมา ซึ่งในเดือน กรกฎาคม 2018 มีผู้ให้ความสนใจในบริการจัดหาคู่ของเรามากกว่า 241,229 ท่าน ซึ่งตลอดระยะเวลา 13 ปีที่เราเปิดให้บริการมานั้น การบริการของเราเป็นแบบ “Customer First” คือ การให้เกียรติลูกค้าโดยรับฟังข้อคิดเห็น ความต้องการของสมาชิก และลูกค้าจะได้คัดสรรโปรไฟล์ที่เราเสนอให้ ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายจะต้องตกลงเรื่องการออกเดทซึ่งกันและกันเท่านั้น ทางบริษัทฯ จึงทำการนัดหมายออกเดทให้ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เรื่องราวความสำเร็จ และความพึงพอใจของสมาชิกทุกๆ ท่าน

ดังนั้นทางบริษัทจึงมีเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับท่านที่มีความประสงค์ใช้บริการบริษัทจัดหาคู่ MeetNLunch ดังนี้:

1. อายุขั้นต่ำ 25 ปีบริบูรณ์ ผู้หญิงไม่ควรเกิน 45 ปี และผู้ชายไม่ควรเกิน 55 ปี

2. สมาชิกทุกท่านจำเป็นต้องจบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ได้จากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทางบริษัทจะมีการขอเอกสารยืนยันจากทางสมาชิก และมีขั้นตอนการตรวจประวัติในส่วนนี้

3. ประกอบอาชีพที่สามารถตรวจสอบเอกสารได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับกรณี หากท่านสงสัยในส่วนนี้ กรุณาติดต่อที่ปรึกษาทันทีได้ที่ ไลน์ @meetnlunch ที่ปรึกษาทุกท่านผ่านการอบรมตามมาตรฐานทุกอย่าง และเต็มใจตอบทุกคำถามค่ะ

4. สถานภาพโสด หากท่านเคยผ่านการหย่าร้างมา ที่ปรึกษาจะมีการตรวจสอบสถานภาพปัจจุบันตามสมควร

5. สุขภาพร่างกายของท่านต้องอยู่ในสภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีความบ่กพร่องทางร่างกาย

หลังจากพบกับที่ปรึกษาแล้ว ทำไมบางท่านจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการจัดหาคู่?
MeetNLunch มีจุดประสงค์ในการให้บริการคือ ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของลูกค้า และเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรักที่ดี

ทางบริษัทปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะได้เป็นทางเลือกที่ทุกท่านนึกถึงเมื่อต้องการเริ่มต้นความสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทางบริษัทจำเป็นต้องรักษามาตรฐานการบริการ และเรามีนโยบายไม่บังคับลูกค้าให้ไปออกเดทกับโปรไฟล์ที่ไม่ต้องการ ดังนั้น หากท่านเคยได้รับการนัดหมายเข้ามาพูดคุยกับที่ปรึกษาแล้ว แต่ที่ปรึกษาไม่สามารถให้ท่านสมัครสมาชิกกับทาง MeetNLunch ก็ด้วยเหตุข้อนี้คือ

Preperence too narrow (ความต้องการเฉพาะเจาะจงมากเกินไป) – ข้อนี้จะมาจากการประเมิณของที่ปรึกษา โดยเราขอยกตัวอย่างดังนี้คือ ท่านเป็นผู้ชายหน้าตาปานกลาง ตัวไม่สูง รูปร่างท้วม แต่ต้องการออกเดทกับผู้หญิงที่สวยระดับนางแบบ หุ่นดี อายุเด็กกว่า 15 ปี เท่านั้น เป็นต้น ในกรณีอย่างนี้ เราจะเลือกไม่ให้ท่านสมัครใช้บริการ แม้ท่านจะมีกำลังทรัพย์เพียงพอก็ตาม เนื่องจากเราเป็นบริษัทจัดหาคู่ เพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ซึ่งในกรณีนี้ความต้องการของท่านมีความหมื่นเหม่และสูงมาก เราจึงไม่สามารถให้บริการได้

ต่อมา เราขอยกตัวอย่างคลาสสิค ที่ทำให้เราต้องปฏิเสธการให้บริการแก่ท่าน ดังนี้คือ ท่านเป็นผู้หญิง ฐานะ-หน้าตาปานกลาง อายุ 40 ต้นๆ มองหาชายหนุ่มโปรไฟล์ดีมาก พร้อมระบุเงินเดือนมากับทางที่ปรึกษาว่า ขอผู้ชายเงินเดือน 2 แสน – 3 แสน ขึ้นไป สูง 175 เซนติเมตรขึ้นไป เป็นลูกครึ่ง อายุไม่เกิน 45 ปี เท่านั้น (Super high expectation) เป็นต้น

หากท่านพบว่าทางบริษัทไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้พบกับคนที่ท่านตั้งสเปคไว้ในสักวันหนึ่ง

ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้ความเข้าใจแก่เราเสมอมา

สำหรับท่านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ MeetNLunch และต้องการใช้บริการ ท่านสามารถสมัครได้ที่ meetnlunch.com ซึ่งจะมีที่ปรึกษาโทรไปให้ข้อมูลแก่ท่านภายใน 48 ชั่วโมงทำการ

Recent Posts

Leave a Comment