ทำไมบางท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับจากที่ปรึกษา? เกณฑ์มาตรฐาน ของผู้มีความประสงค์ใช้บริการจัดหาคู่ MeetNLunch

ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในบริการจัดหาคู่ของทาง MeetNLunch เสมอมา ซึ่งในเดือน กรกฎาคม 2018 มีผู้ให้ความสนใจในบริการจัดหาคู่ของเรามากกว่า 241,229 ท่าน ซึ่งตลอดระยะเวลา 13 ปีที่เราเปิดให้บริการมานั้น การบริการของเราเป็นแบบ “Customer First” คือ การให้เกียรติลูกค้าโดยรับฟังข้อคิดเห็น ความต้องการของสมาชิก โดยในขั้นตอนการนำเสนอโปรไฟล์ เราจะทำการนำเสนออย่างพิถีพิถันค่ะ และลูกค้าจะได้คัดสรรโปรไฟล์ที่เราเสนอให้ ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายจะต้องตกลงเรื่องการออกเดทซึ่งกันและกันเท่านั้น ทางบริษัทฯ จึงทำการนัดหมายออกเดทให้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กรและที่ปรึกษาทุกๆ ท่าน คือ เรื่องราวความสำเร็จ และความพึงพอใจของสมาชิกทุกๆ ท่าน

ดังนั้นทางบริษัทจึงมีเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับท่านที่มีความประสงค์ใช้บริการบริษัทจัดหาคู่ MeetNLunch ดังนี้ค่ะ:

1. อายุขั้นต่ำ 25 ปีบริบูรณ์ ผู้หญิงไม่ควรเกิน 45 ปี และผู้ชายไม่ควรเกิน 55 ปี

2. สมาชิกทุกท่านจำเป็นต้องจบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ได้จากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทางบริษัทจะมีการขอเอกสารยืนยันจากทางสมาชิก และมีขั้นตอนการตรวจประวัติในส่วนนี้ค่ะ

3. ประกอบอาชีพที่สามารถตรวจสอบเอกสารได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับกรณี หากท่านมีข้อสงสัยและคำถามในส่วนนี้ ท่านสามารถติดต่อที่ปรึกษาได้ทันทีค่ะที่ ไลน์ @meetnlunch ที่ปรึกษาทุกท่านผ่านการอบรมตามมาตรฐานทุกอย่าง และเต็มใจตอบทุกคำถามอย่างเอาใจใส่ค่ะ

4. สถานภาพโสด หากท่านเคยผ่านการหย่าร้างมา ที่ปรึกษาจะมีการตรวจสอบสถานภาพปัจจุบันตามสมควร

5. สุขภาพร่างกายของท่านต้องอยู่ในสภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีความบ่กพร่องทางร่างกาย

สำหรับท่านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ MeetNLunch และต้องการใช้บริการ ท่านสามารถสมัครได้ที่ meetnlunch.com ซึ่งจะมีที่ปรึกษาโทรไปให้ข้อมูลแก่ท่านภายใน 48 ชั่วโมงทำการค่ะ

ขอขอบคุณทุกท่านอย่างสูงค่ะ
MeetNLunch

Recent Posts

Leave a Comment