ทายนิสัยจาก ” นิ้ ว ก้ อ ย “

By
In Blog
ทายนิสัยจาก ” นิ้ ว ก้ อ ย “

วิธีดูผู้หญิงให้ดูมือซ้าย ผู้ชายให้ดูมือขวา ถ้าข้อนิ้วส่วนใดยาวที่สุด นั่นคือข้อเด่นของคุณ และข้อนิ้วส่วนที่สั้นที่สุดเป็นข้อด้อยของตัวคุณ

ข้อบนสุดยาวที่สุด คุณเป็นคนมีพรสวรรค์ในการพูด พูดจาฉะฉานชัดเจน ทั้งน้ำเสียงและท่าทาง เป็นคนช่างสังเกต
ข้อกลางยาวที่สุด เป็นคนใส่ใจผู้อื่น อดทน ส่วนมากพบในบุคคลที่ อยู่ในวงการแพทย์
ข้อล่างยาวที่สุด เป็นคนรักอิสระมาก พูดจาเปิดเผย ตรงไปตรงมา ยึดมั่นในความีเหตุมีผล เถียงและโต้แย้งเก่ง

ข้อบนสั้นที่สุด เป็นคนไม่กล้าแสดงออก ขี้อาย ไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นอีกด้วย
ข้อกลางสั้นที่สุด เป็นคนซื่อสัตย์ ยุติธรรมแน่วแน่ มั่นคง ถึงขั้นไม่มีความประนีประนอม จนดูเป็นคนตรง กลายเป็นข้อด้อยไปเลย
ข้อล่างสั้นที่สุด เป็นคนซื่อๆง่ายๆ ไม่มีเล่ห์เหลื่ยมมารยา เชื่อคนง่าย จนอาจจะถูกหลอกหรือถูกโกงได้ง่าย ด้วยความไร้เดียงสาของคุณ

ถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดรับความรักและมองหาชีวิตคู่แบบจริงจัง การแต่งงานและการสร้างครอบครัว เลือกเราเป็นตัวช่วยของคุณสิ่ครับ meetnlunch บริษัทจัดหารักเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ติดต่อสมัครได้ที่ อาคารอัมรินทร์ ชั้น 9 และสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ http://www.meetnlunch.com/ โทรสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ โทร.026520044 เปิดทำการเวลา 10:00 – 19:00 ในวันธรรมดา และ 09:00 – 18:00 ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์
Recent Posts