ปาณิสรา อุ่นใจ (บิว)

  เราคือบริษัทจัดหาคู่ระดับพรีเมี่ยม อันดับ 1 ใน Southeast Asia ภายใต้ Lunch Actually Group ที่มีประสบการณ์มามากกว่า 13 ปี ปัจจุบันเรามีสำนักงานอยู่ 6 สาขา ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฮ่องกง [...]

พริ้วพรร กันทะพะเยา (เอิง)

  เราคือบริษัทจัดหาคู่ระดับพรีเมี่ยม อันดับ 1 ใน Southeast Asia ภายใต้ Lunch Actually Group ที่มีประสบการณ์มามากกว่า 13 ปี ปัจจุบันเรามีสำนักงานอยู่ 6 สาขา ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฮ่องกง [...]

สุธาดา สินสิริสุโข (ออย)

เราคือบริษัทจัดหาคู่ระดับพรีเมี่ยม อันดับ 1 ใน Southeast Asia ภายใต้ Lunch Actually Group ที่มีประสบการณ์มามากกว่า 13 ปี ปัจจุบันเรามีสำนักงานอยู่ 6 สาขา ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ [...]

ตรีทิพย์ หวั่นอินตา (พีท)

เราคือบริษัทจัดหาคู่ระดับพรีเมี่ยม อันดับ 1 ใน Southeast Asia ภายใต้ Lunch Actually Group ที่มีประสบการณ์มามากกว่า 13 ปี ปัจจุบันเรามีสำนักงานอยู่ 6 สาขา ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ [...]

พัสวี เกิดมณี (แอ๋ม)

เราคือบริษัทจัดหาคู่ระดับพรีเมี่ยม อันดับ 1 ใน Southeast Asia ภายใต้ Lunch Actually Group ที่มีประสบการณ์มามากกว่า 13 ปี ปัจจุบันเรามีสำนักงานอยู่ 6 สาขา ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ [...]

นภาพร ฐปนานนท์ (ปุ๋ย)

เราคือบริษัทจัดหาคู่ระดับพรีเมี่ยม อันดับ 1 ใน Southeast Asia ภายใต้ Lunch Actually Group ที่มีประสบการณ์มามากกว่า 13 ปี ปัจจุบันเรามีสำนักงานอยู่ 6 สาขา ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ [...]